Ibu Bapa Sebagai Pemimpin Keluarga

Tugas ibu bapa sebagai pemimpin keluarga memang sudah terbukti dan ini tidak boleh dipersoalkan lagi .    Apa yang perlu diperkatakan ialah ciri-ciri kepimpinan ini,  kerana cici-ciri inilah yang menentukan keberkesanan seseorang itu sebagai ibu atau bapa.  Oleh yang demikian,  adalah amat penting untuk semua ibu bpa mengetahui ciri-ciri ini.

Pertama,  ibu bapa yang berjaya sebagai pemimpin keluarga mestilah berkebolehan untuk berkomunikasi dengan baik.  Ini bermakna ibu bapa mestilah mempunyai kebolehan untuk berbicara dengan anak-anak mereka.  Pada amnya,  ramai ibu bapa mampu untuk berbicara secara terus terang,  jujur dan secara langsung dengan anak-anak mereka.  Ibu bapa yang begini tidak mempunyai sebarang masalah untuk menyatakan hasrat hati mereka dan juga menyampaikan berbagai ajaran kepada anak-anak.  Ibu bapa yang berkebolehan ini dapat menanamkan sikap jujur dan berangungjawab dalam jiwa anak-anak mereka.  Pada masa yang sama anak-anak dapat mempercayai ibu bapa mereka.

Ada juga ibu bapa yang kurang mahir dalam berkomunikasi secara jujur dan langsung ini.   Mereka sering menggunakan sindiran dan sentiasa mengejek anak-anak.   Cara yang begini boleh menimbulkan perasaan rendah diri dan kurang yakin anak-anak terhadap kebolehan  mereka.  Jadi bagi ibu bapa yag mengamalkan cara ini,  adalah lebih baik jika mereka dapat menghentikannya dan sebagai gantinya,  gunalah cara jelas dan jujur.

Kedua,  ibu bapa yang berjaya juga mempunyai pengetahuan yang mencukupi untuk mendidik anak-anak mereka dengan sempurna.   Ini tidak bermakna ibu bapa berkenaan harus mempelajari semua perkara,  tetapi apa yang diutamakan ialah jika ibu bapa itu memperkatakan sesuatu perkara,  mereka tahu dan faham apa yang diperkatakan.  Jika mereka tidak tahu sesuatu perkara itu,  mereka bersedia mencari maklumat yang dikehendaki.

Keadaan yang begini berbeza dengan ibu bapa yang tidak mempunyai keyakinan.  Apabila mereka ditanya tentang sesuatu yang mereka tidak tahu,  mereka akan berpura-pura tahu dan membohongi anak-anak mereka.  Mereka menganggap bahawa sebarang jawapan adalah lebih baik daripada mengaku tidak tahu.   Cara ini akan diteladani oleh anak-anak dan mereka mungkin akan mengamalkan sikap berbohong dan sombong ini.   Jadi janganlah ibu bapa bersikap demikian.   Sebagai seorang manusia,   kita tidak mampu mengetahui semuanya dengan lengkap.   Oleh itu,  tidaklah menjadi satu kelemahan atau kesalahan mengaku tidak tahu.   Walaupun begitu,  ini tidak bermakna semua soalan harus dijawab dengan tidak tahu sahaja.   Ibu bapa mestilah berusaha untuk menambah pengetahuan mereka selaras dengan perkembangan pengetahuan yang ada sekarang.

Ciri yang ketiga ialah kemahiran menyelesaikan masalah.   Ibu bapa sebagai pemimpin,  bukan sahaja berkebolehan menyelesaikan masalah perhubungan di antara mereka berdua,  tetapi juga berkebolehan menyelesaikan masalah perhubungan di antara anak-anak.   Ibu bapa harus bersikap adil dalam menyelesaikan masalah dan konflik yang dihadapi oleh anak-anak.  Mereka juga dapat menyelesaikan masalah dengan cara baik,  apabila mereka menghadapi pergolakan perhubungan dengan ibu bapa mereka sendiri,  kepincangan perhubungan dengan jiran-jiran atau teman sekerja.   Dengan adanya kemahiran ini,  semua masalah yang mereka hadapi tidak menimbulkan kesan negatif dalam perhubungan keluarga mereka.

Kemahiran menyelesaikan masalah bergantung kepada beberapa faktor tertentu.  Faktor-faktor ini ialah,   kebolehan mengenal pasti masalah yang dihadapi,  kebolehan mengumpul data berkaitan dengan masalah itu,  mencari jawapan yang sesuai dan melaksanakan tidakan yang berpatutan.  Kegagalan salah satu faktor ini dengan sendirinya akan menjejas seseorang itu menyelesaikan masalahnya.

Ibu bapa yang berkesan sebagai pemimpin,  dapat membahagikan tugas-tugas tertentu dengan adil kepada semua anak-anak mereka.  Sejak kecil lagi,  ibu bapa harus membiasakan anak-anak mereka bertanggungjawab dengan menjalankan tugas-tugas tertentu selaras dengan kematangan dan kecerdasan fikiran anak-anak tersebut.   Cara begini ibu bapa tidak membebani diri mereka dengan segala tugas.  Perkongsian tugas juga dapat membantu anak-anak memahami sedikit sebanyak tugas ibu bapa.  Ini adalah penting sebagai satu proses sosialisasi.   Tiap-tiap individu pada satu masa nanti akan menjadi ibu atau bapa.  Jadi proses sosialisasi dapat menyediakan peranan yang sesuai untuk diri mereka.

Dalam memberikan tugas-tugas tertentu kepada anak-anak,  ibu bapa mempunyai tugas tambahan untuk memimpin anak-anak itu menjalankan tugas-tugasnya dengan sempurna.  Galakan dan pujian sentiasa diberi supaya anak-anak lebih rajin menjalankan tugas mereka.   Bukan itu sahaja,  ibu bapa juga perlu menghargai segala sumbangan yang diberikan oleh anak-anak terhadap keluarga.

Penghargaan ini boleh menimbulkan perasaan bangga dan dikehendaki.   Kedua-dua perasaan ini,  adalah penting kerana dapat mewujudkan keyakinan kepada diri sendiri.

Di samping berkeboleh memberi tugas-tugas tertentu kepada anak-anak,  ibu bapa itu sendiri mestilah gigih menjalankan tugas mereka.  Ibu bapa perlu menunjukkan teladan yang baik  dalam menjalankan tugas yang  telah diamanatkan kepada mereka.   Ini bermakna ibu bapa janganlah cuai menjalankan tugas mereka.   Amat penting bagi ibu bapa mempunyai daya usaha yang tersendiri untuk memulakan sesuatu tugas dan aktiviti itu.  Daya usaha inilah yang membuktikan kreativiti ibu bapa berkenaan.

Ciri-ciri yang lain termasuklah pandai menyelesaikan konflik dan menjalankan tugas mereka dengan mesra dan saling hormat menghormati.   Dalam menyelesaikan konflik di antara anak-anak,  ibu bapa mestilah adil dan tidak menyebelahi mana-mana anak.  Bersikap adil begini,  memanglah susah kerana selalunya ibu bapa mempuyai anak  ‘tersayang’.   Oleh itu,  ibu bapa mestilah bekerja lebih kuat lagi supaya pilih kasih tidak begitu ketara.   Pilih kasih boleh menyebabkan rasa rendah diri di kalangan anak-anak.   Pada masa yang sama anak-anak mungkin saling bermusuhan.  Permusuhan ini perlulah dielakkan.

Kemesraan ai antara ibu bapa dan anak-anak akan menjaminkan perhubungan yang bahagia.   Segala tindak-tanduk dengan anak-anak mestilah berasaskan kepada kemesraan ini.  Di samping itu,  ibu bapa harus menghormati di antara satu sama lain dalam keluarga mereka.   Sekali lagi ibu bapa terpaksa menunjukkan teladan yang baik.

Menjadi ibu bapa mempunyai beberapa keistimewaan yang tersendiri.   Di sebalik keistimewaan ini,  terdapat beberapa tanggungjawab yang perlu dijalankan.  Salah satu daripada tanggungjawab ini ialah menjadi pemimpin keluarga.   Untuk menjadi pemimpin yang berjaya,  ibu bapa perlu mempunyai beberapa ciri yang tertentu seperti yang telah diperkatakan di atas.

Diharap ibu bapa yang merasa diri mereka berkurangan,  mencari jalan untuk mengatasi kekurangan ini.   Ibu bapa mestilah sentiasa berusaha memperbaiki cara pendidikan mereka supaya anak-anak menjadi lebih sempurna dan bahagia.

Sumber:           ‘PERANAN KEIBUBAPAAN’  oleh Dr. Mat Saat Baki,   dalam Siri KELUARGA BAHAGIA,   diterbitkan oleh Lembaga Penduduk & Pembangunan Keluarga Negara Malaysia.

Advertisements

PERANAN WANITA DALAM KELUARGA

Saya kira,  kita memang sudah kerap kali di tonjolkan dengan konsep dan teori berkaitan dengan peranan wanita dalam keluarga.   Kita telah juga mendengar ‘pros’ dan ‘cons’nya mengenai subjek ini.   Pelbagai pandangan dan perspektif telah dihadapkan kepada kita  …  sama ada dari aspek ekonomi,  kemasyarakatan,  keagamaan  dan  lain-lainnya.

Saya percaya,  kita sebagai individu yang terlibat secara langsung dengan subjek ini mempunyai pandangan dan pendapat kita sendiri.   Pandangan dan pendapat ini rasanya adalah hasil dari pengalaman kita dalam soal ini.

Tetapi dalam hati kecil kita,  kita tahu apakah peranan wanita itu dalam keluarga.  Walaupun terdapat pelbagai kemajuan dan pembangunan dalam masyarakat moden yang didatangkan kepada kehidupan kita,   kita terus berpegang dengan pendapat kita.  Iaitu kita tahu apakah peranan atau pun apakah seharus dan sewajibnya peranan wanita itu dalam keluarga.   Ini rasanya tidak boleh dipertikaikan oleh sesiapa juga,  tambahan pula bila kita tafsikan bahawa keluarga adalah satu unit masyarakat yang bercorak  ‘private’  atau  peribadi.

Apa pun saya petik sebahagian yang relevan dari satu Kertas Kerja bertajuk Peranan Wanita Dalam Pembangunan.  Sejauhmana Mereka Diperlukan Dalam Pembangunan Sesebuah Negara Hari Ini.   Kertas ini dibentangkan dalam Seminar  Pembangunan & Isu-Isu Global (MTP 3012),  yang diadakan tidak lama dahulu.

‘6.1      Peranan Wanita Dalam Keluarga.

Dalam membincangkan peranan wanita dalam keluarga,  perubahan telah berlaku pada peranan wanita sebagai isteri di dalam rumahtangga moden hari ini.  Secara tradisional peranan isteri adalah untuk mentadbir hal-ehwal rumahtangga dan keluarga tetapi dengan timbulnya cara hidup baru berlakulah peruhaban tertentu yang meluaskan lagi peranan para isteri.

Peranan wanita sebagai pengurus rumahtangga telah mengalami perubahan dengan adanya bantuan dari orang gaji,  pengetahuan sains dan teknologi yang telah mencipta pelbagai perkakas rumahtangga untuk memudahkan kerja-kerja mereka.   Tugas sebagai ibu dan jentera penambah zuriat juga telah mengalami perubahan dalam ertikata wanita tidak lagi menyerahkan nasib mereka bulat-bulat kepada takdir,  oleh kerana dengan adanya pengetahuan sains perubatan yang dapat mencipta alat-alat pencegah kehamilan,  ini menjadikan wanita perlu bangkit seiring dengan kemajuan yang dicapai tanpa meninggalkan sikap keluhuran,  kemurnian  dan  tatasusila seorang wanita.

Hari ini para isteri moden mempunyai tanggungjawab yang lebih besar terhadap kebajikan suami berbeza dengan masa dahulu.   Mereka tidak lagi memegang peranan hanya sebagai tukang masak dan pengasuh kanak-kanak sahaja,  malah mereka harus pada waktu yang sama menjadi penyambut tetamu yang baik,  setiausaha yang cekap,  pengarah yang tegas dan menteri  yang berkalibar dan sebagainya.   Menurut  Datuk Dr Zaharah Sulaiman dalam symposium yang bertemakan  ‘Wanita Alaf Baru Abad ke 21’,  wanita hari ini telah mempunyai imej dan tanggungjawab social yang berbeza sesuai dengan kehendak dan perubahan zaman.

Imej-imej dan tanggungjawab social seperti ini akan membawa kepada perubahan di mana peranan kaum isteri ini dilihat adalah amat besar dalam terus memberi sumbangan dalam pembangunan Negara.  Dalam pada itu juga,  seperti yang disuarakan oleh pemimpin peringkat nasional tentang krisis institusi keluarga di kebanyakan Negara dapat dikategorikan sebagai serius.  Kesan dan implikasi terhadap krisis ini akan memberikan kerugian jangka panjang kepada Negara terutamanya terhadap penghasilan golongan intelektual dan berkebolehan.

Keadaan krisis ini mampu menebalkan amalan bercirikan individualistic di kalangan masyarakatnya.   Akibatnya system nilai yang berteraskan keagamaan dan sosiobudaya mula kehilangan mekanisme kawalannya.   Kelonggaran pegangan pada system nilai tradisi yang tidak diimbangi dengan penerapan nilai positif baru yang berkesan boleh mendorong generasi muda kita terpengaruh dengan nilai yang bersifat negative yang diperolehi melalui media massa dan persekitaran di luar keluarga dan sekolah.   Ini akan mengakibatkan potensi salah laku murid-murid di sekolah,  penglibatan remaja dengan amalan lepak dan gejala dadah kian berleluasa.  Oleh yang demikian alternative yang diperlukan untuk mengatasi masalah ini dengan menjadikan peranan kaum ibu sebagai penasihat dan pengasuh supaya dapat memulihkan keutuhan fungsi institusi keluarga.

Di sinilah peranan yang dimainkan oleh kaum ibu yang bergelar wanita adalah penting agar pembangunan dan kemakmuran Negara dapat dimajukan dengan baik tanpa mengorbankan pembangunan institusi keluarga.   Ini kerana sekiranya diperhatikan dalam institusi keluarga, kaum ibulah yang paling rapat dengan anak-anak dan sumbangan mereka dalam melahirkan generasi yang berpekerti mulia banyak terletak di tangan mereka.   Seperti mana yang diulas oleh Dr Muhammad Nur Munaty,  Presiden Angkatan Belia Islam  (ABIM),  yang mengatakan tugas dan peranan ibu adalah penting dalam menghalang anasir dan unsur yang cuba untuk mempengaruhi pemikiran dan budaya anak-anak.

Sekiranya diteliti peranan itu wanita sebagai ibu di dalam system kekeluargaan bukanlah semata-mata untuk menjaga makan-minum,  kesihatan dan keselesaan hidup anak-anak tetapi juga yang terpenting ialah untuk mendidik,  mengasuh  dan  membimbing.   Ini kerana kesan kepada didikan pada anak-anak itu akan memberikan manfaat kepada diri,  keluarga,  masyarakat dan Negara secara keseluruhannya.   Sesungguhnya watak,  keperibadian anak-anak terletak sebahagian besar di atas isi dan cara pendidikan yang diberikan oleh ibu bapa.  Di dalam hal ini Rasulullah s.a.w  dalam hadisnya mengatakan:

“Tiap-tiap anak Adam itu dilahirkan dalam keadaan fitrah sehingga kedua ibubapanyalah yang akan menjadikannya seorang Nasrani,  Yahudi  ataupun Majusi.”  (Al-Hadis).

Dalam menentukan pembentukan anak-anak adalah yang terbaik dalam keluarga,  banyak kaum wanita sanggup mengenepikan kerjaya mereka bagi menumpukan sepenuh perhatian kepada keluarga.   Dengan ini tidak hairanlah fakta yang menunjukkan peningkatan bilangan ibu yang berhenti kerja untuk menjadi pengasuh sepenuhnya di dalam keluarga adalah betambah dari masa ke semasa terutamanya bagi keluarga yang mempunyai anak lebih dari 2 orang.’

Itu satu pandangan dan kupasan yang tepat dan padat.  Kita fikirkan bersama,  demi kepentingan kita sebagai individu,  keluarga kita,  masyarakat  dan  bangsa kita,  dalam mengharungi perjalanan menuju ke zaman yang akan datang.

PERANAN IBUBAPA DALAM PEMBELAJARAN

Peperiskaan PRM  tahun 2009 …. Keputusannya telah pun diketahui.   Ramai dari yang menduduki peperiskaan itu memperolehi semua A dalam matapelajaran yang diambil.   Jumlah pelajar dalam kategori ini ialah lebih dari 28,000.   Rasanya,  ini merupakan satu peningkatan jika dibandingkan dengan keputusan peperiksaan yang sama tahun lalu.

Jadi sekarang,  bagaimana reaksi dan rasa kita sebagai ibubapa … terutama jika anak kita adalah antara yang memperolehi semua A itu.   Saya percaya kita bersama rasa gembira dan berbangga.   Kita berpuas hati,  khususnya jika kita sama-sama dengan anak-anak itu menyedia dan menyiapkan diri mereka untuk peperiksaan ini.   Saya kira,   sentiasalah  di bibir kita keputusan ini … seluruh kampong akan mengetahuinya.   Tersenyumlah kita … ke sana ke mari.  Mungkin kita akan adakan majlis kesyukuran ….  majlis tahlil di rumah.   Dan kita berdoa semoga kejayaan seperti ini akan berterusan.

Tetapi bagaimana pula jika anak kita tidak mempunyai keputusan yang baik.   Umpamanya dia hanya dapat memperolehi dua A sahaja.   Apa pula reaksi kita?   Adakah kita akan memarahinya?    Adakah kita akan memotong alaun perbelajaan sekolahnya atau kemudahan yang diberikan kepadanya?  Atau apa?

Kumpulan ibubapa seperti ini memang ada.   Ini tidak boleh kita nafikan.   Kalau keputusan yang dicapai oleh anaknya tidak memuaskan,  maka dia akan marah-marah.  Dia akan memulaukan anaknya itu.   Kalau dia telah berusaha sama membimbing anak itu,  wajarlah baginya  (itupun ada hadnya)  memarahi anaknya … akan tetapi kebanyakannya,  dia tidak pun mengambil kira apa persediaan yang dilakukan oleh anaknya itu bila menghadapi peperiskaan.   Biasanya dia akan mengatakan bahawa perkara mendidik anaknya dalam persekolahan,  adalah tanggungjawab guru.

Ini membawa saya kepada perkara fungsi dan tanggungjawab ibubapa satu keluarga itu dalam perkara seperti pendidikan dan pembelajaran anak-anak.

Jika satu keluarga atau famili itu dianggap sebagai satu organisasi,   maka mudalah ditentukan peranan dan tanggungjawab tiap anggotanya.   Tambahan pula jika tujuan dan objektifnya ialah menghasilkan kecemerlangan dan kesejahteraan hidup.   Dan jika tiap anggotanya pula mengetahui peranan dan tanggungjawab masing-masing,   maka lebih mudahlah ditentukan siapakah yang patut membuat itu dan ini.   Dan dalam hal ini,  rasanya akan diketahuilah oleh ibu dan bapa dalam keluarga itu,  siapa yang harus membimbing,  memandu  dan  membantu si anak dalam pembelajarannya.

Memang diketahui bahawa si bapa atau si ayah adalah ketua keluarga.   Dia bertanggungjawab terhadap kesejahteraan dan keselamatan keluarganya.  Dia harus menyediakan antara lain tempat tinggal untuk keluarganya,  membekalkan makan minum mereka,  menjaga keselamatan mereka,  menentukan kemajuan dan pembangunan mereka dan lain-lain lagi,  iaitu sesuai dengan kemampuan dan kebolehannya.

Jika senario ini diambil sebagai titik tolak kepada tugas dan tanggungjawabnya,  maka  dalam bidang memaju dan membangunkan keluarganya,   soal pendidikan dan pembelajaran anak-anaknya akan menjadi agenda utamanya.   Dia perlu dibantu oleh si ibu,  si abang  atau si kakak dalam pendidikan si anak itu.  Mengikut kata orang Barat,  ‘The education of the child is the collective responsibility of the family members.’ Atau pendidikan anak dalam satu keluarga itu ialah tanggungjawab ‘collective’ semua anggota keluarga.

Jika konsep ini digunakan,  maka si ayah harus juga membantu dalam pembelajaran anaknya di rumah.   Kalau dikira,  luangkan sedikit masa untuk anak apabila dia menghadapi pelajarannya di rumah.   Beberapa minit sahaja ‘waktu berkualiti’  atau ‘quality time’  amat penting dan memberansangkan kepada si anak itu.

Dan untuk menghadapi peperiksaan,   suasana tenteram,  aman  dan  selesa adalah yang diperlukan  oleh si anak dan boleh menjadi pemangkin kepada kejayaannya.