Makluman relevan

Artikel ini dipetik dari akhbar online SINAR HARIAN ONLINE disiarkan pada 17 Sept 2012

Institusi keluarga bertanggungjawab terhadap pembentukan sahsiah remaja

KUALA LUMPUR – Melayari kehidupan zaman remaja dalam kepesatan dunia teknologi komunikasi dan maklumat masa kini tidak mudah. Cabaran dan dugaannya sangat berbeza.

Dalam era dunia tanpa sempadan ini, ilmu dan pengetahuan khususnya mengenai dunia Internet sudah menjadi kemestian untuk seseorang individu itu kalau tidak pun celik IT, tetapi sekurang-kurangnya mempunyai ilmu asas mengenainya. Jika tidak, akan dikata buta IT dan ketinggalan zaman.

Dunia maklumat dan rangkaian komunikasi kini hanya di hujung jari. Yang sedemikian, apa masalahnya? Persoalannya, benarkah ia menjadi antara faktor penyumbang kepada permasalahan sosial dan keruntuhan moral di kalangan remaja, sehingga terjebak dalam gejala maksiat termasuk mengandung anak luar nikah?

Kemudahan teknologi maklumat dan komunikasi seperti telefon pintar, tablet, komputer riba, notebook yang semakin hari semakin canggih dan akses yang semakin mudah membolehkan sesiapa pun, waima anak kecil setahun jagung memperoleh pendedahan dan menguasainya, walaupun sekadar bermain permainan dunia maya.

Dalam apa jua perkara, pasti ada pro dan kontra, baik dan buruk, kekuatan dan kelemahannya. Apatah lagi dalam usia muda, sikap ingin tahu dan mencuba dalam kalangan remaja amat tinggi.

Baca lagi di  SINAR HARIAN ONLINE

Ragam remaja

Golongam remaja dianggap dan diiktiraf sebagai kumpulan masyarakat yang akan mengambil alih peranan atau tugas yang dilaksanakan oleh golongan dewasa hari ini.  Pendek kata kepada merekalah akan terserah nasib masa depan bangsa dan Negara.

Untuk ini,  berbagai dan pelbagai usaha dijalankan,  berbagai program dan aktiviti dirancang dan dilaksanakan,  bagi menentukan mereka tetap akan bersedia untuk melaksanakan tugas yang maha penting ini.

Rata-rata dapat kita saksikan program demi program dilaksanakan untuk menentukan golongan remaja akan bersedia bila tiba masanya.  Mereka menjalani program-program yang membangun minda mereka,  yang menambahkan ilmu kepakaran mereka,  yang mendidik mereka berdikari,  berinovasi,  berwawasan,  berdisiplin  dan  bertanggungjawab.  Ramai pakar dan ahli terlibat dalam usaha ini. Tujuan utamanya supaya mereka mendapat bimbingan yang betul dan munasabah demi kesejahteraan dan kecemerlangan masyarakat bangsa di masa mendatang.

Ramai yang telah berjaya membuka minda mereka,  berjaya dalam kerjaya,  dan berjaya dalam usaha menimba ilmu di menara gading.  Ini adalah satu hakikat.  Ini amat dibanggakan oleh masyarakat,  bangsa dan Negara.

Kejayaan demi kejayaan mereka capai.  Keadaan ini memang dinanti-nanti bukan sahaja oleh Negara,  malah oleh kaum keluarga mereka sendiri.

Senario ini ada baiknya,  tetapi ada juga buruknya.  Yang baiknya golongan remaja hari ini sudah lebih bersedia untuk menjalankan tugas sebagai  ‘pemimpin’ di masa hadapan.  Yang baiknya juga mereka sudah memberi gambaran keadaan masyarakat Negara di zaman mendatang.   Dan yang baiknya juga mereka sudah mula prehatin terhadap apa yang berlaku kepada masyarakat,  bangsa  dan  Negara,  dan sudah mula meluahkan buah fikiran yang matang untuk membantu.

Yang buruknya pula,  kadang kala kejayaan itu ‘telah naik ke kepala’.  Ada juga yang terlupa akan hubungan dengan keluarga terutama ibu bapa.  Kejayaan telah menyebabkan mereka lupa akan tugas dan peranan ibu bapa yang membesar dan mendidik mereka hingga ke tahap ‘berjaya’.  Biasa juga kita mendengar anak-anak muda ini mengabaikan ibu bapa mereka yang sudah tua dan ‘tidak produktif’ lagi,  tambahan pula jika orang tua itu berasal dari desa dan tidak pula mempunyai kerjaya yang membanggakan.  Ini ada berlaku.  Dan ada juga kedengaran kisah anak-anak muda yang mendera dan mencederakan ibu bapa mereka.  Pendek kata,  mereka ini lupa daratan dan diumpamakan sebagai ‘kacang lupakan kulit’.  Sememangnyalah keadaan ini memberi satu gambaran yang buruk terhadap golongan remaja.  Tetapi,  bijak pandai juga ada berkata bahawa ‘ini semua masih boleh dibetulkan,  memang tidak terlewat jika kita sama-sama berusaha’.

Sama ada yang baik,  atau yang buruk,  senario atau keadaan ini,  akan berlaku.  Yang harus dan wajib dilakukan sekarang  …. Bagi pihak golongan remajanya … ‘tepuk dada tanya selera.’   Kepada ibu bapa pula,  besarkan dan didiklah anak-anak dengan berlandaskan agama suci kita Islam.  Didikan agama yang sempurna dan lengkap dapat membendung ‘gejala-gejala’ ini semua.  

Tanggungjawab Terhadap Anak-Anak

Kewajipan ibu bapa terhadap anak-anak adalah berat,  bukan sekadar melahirkan mereka sahaja.  Pembangunan keluarga akan terjejas sekiranya anak-anak tidak mendapat perhatian dengan sewajarnya dari ibu bapa.

Anak-anak yang dilahirkan adalah ekoran dari cinta,  kasih sayang antara suami isteri.  Maka rasa cinta,  kasih dan sayang itu hendaklah disurahkan pula kepada anak-anak dalam bentuk-bentuk berikut:

1.    Pendidikan Kesihatan

Ibu mempunyai kewajipan menyusukan bayi dalam tempuh dua tahun (24 bulan).

(a) “Ibu-ibu hendaklah menyusukan bayi-bayi mereka selama dua tahun genap,  bagi siapa yang mahu menyempurnakan tempuh penyusuan tersebut.” Surah Al-Baqarah: 233.

(b) “Memberi makanan yang baik,  halal dan berkhasiat dengan cara yang teratur pada waktu-waktu tertentu supaya menjadi suatu kebiasaan dalam kehidupannya kelak.” Surah Al-Baqarah: 168.

2.   Pendidikan Kebersihan

Ibu bapa berkewajipan melatih,  membimbing anak-anak sejak kecil lagi supaya sentiasa menjaga kebersihan diri,  pakaian,  tempat tinggal,  kawasan sekitar dan sebagainya.

“Sesungguhnya Allah suka kepada orang-orang yang bersih dari dosa dan dari kecemaran.” Surah Al-Baqarah: 222.

3.   Pendidikan Akal dan Akhlak

Ibu bapa perlu melentur anak-anak sejak kecil,  jangan biarkan perkembangan akal dan akhlak kanak-kanak tanpa pengawasan.  Kemahuan nafsunya perlu dilentur dengan cara yang baik dengan memberikan pengertian yang betul.  Ibu bapa perlu menunjukkan teladan yang baik,  sama ada melalui percakapan,  perbualan mahupun tingkahlaku.

“Jangan menyuruh orang lain melakukan kebaikan sedangkan kamu lupakan diri kamu”. Surah Al-Baqarah: 44

4.   Pendidikan Cintakan Negara

Ibu bapa patut menanamkan semangat cintakan negara di mana dia dilahirkan dan hidup sebagai warganegara yang taat setia kepada pemerintah.

“Cintakan Negara Sebahagian Dari Tanda Beriman.”

Cintakan negara kerana ia sebahagian dari bumi ciptaan Allah S.W.T. dan diperintahkan manusia supaya memakmurkannya,  menjaga keamanan dan kesejahteraan penghuninya.  Sesiapa yang melakukan kedurjanaan dan kezaliman di muka bumi ini atau di dalam sesebuah negara di mana ia bermastautin,  adalah dikutuk oleh Allah S.W.T.

“Dan hendaklah kamu berbuat baik kepada semua makhluk sebagaimana Allah berbuat baik kepada kamu.  Dan janganlah kamu melakukan kedurjanaan dan kebinasaan di muka bumi,  sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang melakukan kebinaan dan kedurjanaan.” Surah Al-Qasas:   77.

Akan bersambung:

Dipetik dari tulisan  Shafie Khatib Jali,  Lembaga Penduduk & Pembangunan Keluarga Negara Malaysia.

Beberapa Jenis Keperibadian Yang Perlu Dikenal Pasti – sambungan.

Cara kepimpinan seterusnya masih mengutamakan pencapaian matlamat dan pematuhan perintah,   tetapi sikap ibu bapa berkenaan adalah lembut sedikit.  Ibu bapa memberi kesempatan kepada anak-anak dan ahli keluarga lain mengemukakan pendapat mereka.   Walaupun begittu ibu bapa masih mempunyai kuasa mutlak untuk menentukan sama ada cadangan itu erbincang dengan ibu diterima atau tidak.   Yang pentingnya ialah anak-anak diberi peluang untuk bertanya dan berbincang dengan ibu bapa berkenaan.

Ibu bapa yang menggunakan gaya kepimpinan ini juga mengambil kira sedikit-sebanyak tentang keinginan dan keperluan ahli keluarga.   Mereka tidaklah mengenepikan begitu sahaja segala cadangan yang dikemukakan.  Ibu bapa harus berbicara dengan lembut dan tidak memaksa anak-anak dengan keras mengikut segala perintah mereka.  Cara ini dapat menimbulkan perasaan mesra di antara ibu bapa dengan anak-anak.

Cara kepimpinan berikut ialah gaya pemimpinan yang sederhana.   Ibu bapa tidak berlalu garang dan tidak juga terlalu permisif.   Perseimbangan wujud di antara autokratik dan permisif.   Cara kepimpinan ini membolehkan ibu bapa mencapai matlamat keluarga dan pada masa yang sama mengambil kira keperluan dan keinginan semua ahli keluarga.  Anak-anak diberi peluang yang tertentu dalam membuat keputusan yang berkaitan dengan diri mereka.  Ini bermakna anak-anak diberi kuasa untuk menentukan masa hadapan mereka,  melalui bimbingan dan panduan dari ibu bapa,  supaya mereka tidak sesat atau melakukan kesalahan yang boleh menimbulkan penyesalan di kemudian hari.

Ibu bapa ini juga mementingkan kehendak kelompok tetapi kehendak ini mestilah dicapai melalui cara yang tertentu.   Jikalau sesuatu perkara itu difikirkan bertentangan dengan nilai hidup keluarga dan bercanggahan dengan norma masyarakat,  ini akan ditentang oleh ibu bapa itu.

Cara kepimpinan ini dapat menghasilkan anak-anak yang bertanggungjawab.  Lagipun anak-anak diberi kesempatan untuk menggunakan inisiatif dan daya berfikir mereka dalam mengendalikan kehidupan seharian mereka.

Bersambung ….

Sumber:           ‘PERANAN KEIBUBAPAAN’  oleh Dr. Mat Saat Baki,   dalam Siri KELUARGA BAHAGIA,   diterbitkan oleh Lembaga Penduduk & Pembangunan Keluarga Negara Malaysia.

Beberapa Jenis Keperibadian Yang Perlu Dikenal Pasti

Ibu pada mempunyai cara dan gaya yang tersendiri dalam memimpin keluarga mereka.  Cara ini bergantung kepada peribadi ibu bapa berkenaan,  pengalamannya sebagai pengikut dan juga proses sosialisasi yang pernah dialaminya.  Ketiga-tiga faktor inilah yang menentukan cara pemimpin yang diamalkan oleh ibu bapa itu.

Berkaitan dengan keperibadian,  ada pelbagai jenis peribadi yang boleh dikenal pasti.  Jenis-jenis keperibadian tidak dapat dibincangkan dengan sepenuhnya.  Memadailah dengan menggunakan satu dimensi keperibadian sahaja,  iaitu daripada peribadi autokratik kepada peribadi permisif.  Cara memimpin dapat diselarikan dengan dimensi peribadi ini.

Berhubung dengan pengalaman ibu bapa itu sebagai pengikut,  diandaikan semua ibu bapa pada satu ketika pernah dipimpin oleh orang lain.   Jika pengalaman mereka ini positif, mereka dapat mewujudkan suasana kepimpinan yang berkesan.  Tetapi jika pengalaman mereka penuh dengan penindasan dan tekanan,  berbagai kesan akan timbul.  Mereka mungkin menjadi keras dan kasar dalam kepimpinan mereka.   Mereka juga mungkin ingin membalas dendam dengan menganiaya orang yang mereka pimpin iaitu anak mereka sendiri.  Semoga ibu bapa tidak menggunakan cara ini dalam memimpin keluarga mereka.

Ada juga ibu bapa yang bertindak sebaliknya pula,  iaitu mereka menjadi lemah lembut dan berperikemanusiaan dalam memimpin keluarga mereka.  Kadangkala kelemahan diperalatkan oleh anak-anak mereka sehingga anak-anak menjadi biadab dan kurang ajar.  Ibu bapa menjadikan anak-anak mereka begitu manja sehingga mereka ketakutan untuk menjalankan sesuatu tindakan disiplin kepada anak-anak mereka.  Ini juga satu perkara yang perlu dielakkan.

Berkaitan dengan sosialisasi pula,  pengalaman ibu bapa dalam keluarga asalnya akan mencorakkan cara dan gaya kepimpinan.  Ibu bapa yang mendapat pimpinan yang penuh dengan kemesraan dan kasih sayang akan memimpin anak-anak mereka dengan kasih sayang juga.  Tetapi jika mereka sendiri dipimpin secara kejam,  kekejaman ini mungkin menular kepada anak-anak mereka sendiri.  Kadang-kadang ibu bapa tidak menyedari kekejaman yang mereka lakukan.  Ini sangat merbahaya kerana mereka meneruskan kekejaman tanpa sebarang sekatan atau bantahan dan susah pula hendak dibetulkan.   Jika mereka menyedari kekejaman mereka itu,  berbagai usaha dapat dijalankan untuk menghindari kekejaman ini.  Oleh itu,  amatlah penting bagi ibu bapa menilai kembali cara pimpinan keluarga yang mereka amalkan.

Seperti yang diperkatakan awal tadi,  hanya satu dimensi keperibadian sahaja yang akan dibincangkan dalam penulisan ini.  Dimensi bermula dengan sifat autokratik ini,  mengutamakan pencapaian matlamat pembentukan keluarga itu sahaja.  Mereka lebih mementingkan tugas pendidikan tanpa memikirkan sama ada tugas ini diperlukan oleh keluarga dan anak-anak mereka.  Sebagai ibu bapa mereka berhak menentukan segala-galanya.  Anak-anak hanya layak untuk menurut perintah sahaja.

Bagi ibu bapa yang begini,  pematuhan arahan dan perintah amat diutamakan.  Perintah mereka tidak boleh dicabar,  dipersoal  atau  diperbincangkan.   Semua perintah mesti diikuti walaupun ternyata perintah itu karut dan tidak bersesuaian.   Ibu bapa tidak mahu perintah mereka dibantah atau dihalang.  Segala halangan dan bantahan akan diatasi sehingga mereka sangguh menggunakan ancaman atau kekerasan.

Ibu bapa yang mengamalkan gaya kepimpinan autoktratik ini,  membuat sesuatu keputusan mengenai perkara-perkara yang berkaitan dengan keluarga bersendirian,  tanpa merujuk atau berbincang terlebih dahulu dengan anak-anak.  Ini bermakna bahawa anak-anak tidak diberi kesempatan langsung untuk mengemukakan pendapat dan buah fikiran mereka.  Seperkara lagi,  ibu bapa yang berkenaan tidak ambil kira segala keperluan anaknya.   Mereka sendiri telah menentukan awal-awal lagi segala perkara yang diperlukan oleh anak-anak mereka.

Ibu bapa autokratik ini juga seringkali tidak mempedulikan keinginan anak-anak.  Mereka telah merancang dan mengenal pasti terlebih dahulu perkara-perkara yang difikirkan sesuai dengan keinginan anak-anak mereka.  Setelah itu,  barulah mereka memerintahkan anak-anak mereka supaya mematuhi perintah dan arahan.

Bersambung ….

Sumber:           ‘PERANAN KEIBUBAPAAN’  oleh Dr. Mat Saat Baki,   dalam Siri KELUARGA BAHAGIA,   diterbitkan oleh Lembaga Penduduk & Pembangunan Keluarga Negara Malaysia.